2 Item(s)

nieruchomości

Kogo znaleźć do pomocy mając nieruchomość na wynajem?

Galopujący wzrost cen, stale opadające oprocentowanie lokat oszczędnościowych, a także inne kłopoty na rynkach finansowych przyczyniły się do tego, że coraz więcej ludzi którzy dysponują wolnymi środkami pieniędzy nie tylko nie zauważa współcześnie wielu alternatyw na ich zwielokrotnienie, jednakże poniekąd musi brać pod uwagę, że…

Motywy obrotu nieruchomościami

W naszym kraju codziennie bezlik posesji zmienia posiadacza. Ruch ten podejmuje się dwukierunkowo, niektórzy ludzie rozprzedają zaś odmienni ludzie nabywają nieruchomości. Co jest powodem takiego trendu w polskim sektorze nieruchomości? Skupmy się przez moment nad kwestią, z jakich powodów ktoś może postanowić zbyć swoją posiadłość.